Zebranie dla sióstr i braci 35+ 2. lutego

2 lutego 2022 mieliśmy pierwsze spotkanie dla wszystkich w wieku powyżej 35 lat. Spotkanie, które miało miejsce w części wypoczynkowej naszego lokalu, czyli w tzw. Chill Zone, rozpoczął brat Janek Kędzior słowami z Listu do Rzymian 8, 27 – 31. „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.” Werset 28. Brat Janek wyraził wdzięczność Bogu za Jego powołanie oraz możliwość należenia do Jego Zboru. Inni bracia i siostry dołączyły się w swoich świadectwach z pragnieniem oddania się Bogu w Jego działaniu, tak aby również dzieci i młodzież mogły odczuwać wsparcie i pociechę, kiedy będą jej potrzebować.
Po krótkim nabożeństwie społeczność była kontynuowana do późnych godzin wieczornych.