Odkrywanie Biblii przez najmłodszych – 4. lutego

Ferie zimowe są wyjątkowym czasem dla dzieci i to szczególnie dla nich przygotowane zostało nabożeństwo 4 lutego 2024.

Powróciliśmy myślami do historii Jozjasza, który, zamiast iść w ślady swojego ojca, wybrał Bożą drogę i odmienił losy swojego kraju. Na nabożeństwie zwróciliśmy uwagę na to, że Bóg obficie wynagradza tych, którzy chcą Mu służyć. Dokładnie obserwuje wszystkich ludzi i wynagradza ich na podstawie uczynków.

Bóg ustanowił prawa życia dotyczące całego wszechświata. Jedno z takich praw opisane jest w liście do Galacjan 6, 7: “Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.” Dobrze pamiętać o tym prawie w codziennym życiu. Nie da się być złym człowiekiem; postępować egoistycznie, czy złośliwie, a zbierać dobre żniwo swojego postępowania. Siejąc zło, nie otrzymamy dobrych plonów. Jednak jeśli wybieramy, by siać to, co dobre, wtedy plony będą fantastyczne – Bóg będzie nas błogosławił za nasze dobre wybory, a te wybory mogą również błogosławić wszystkich wokół nas.

Dzieci mogły dotknąć i zobaczyć małe nasiona, które siejemy. Te ziarenka, czyli nasze myśli, czyny, plany, itd. mogą być bardzo nieznaczne, ale jeśli są dobre, wyrastają na coś dobrego i dużo większego – przynoszą dobry i obfity plon.

Interesujące było również słyszeć, co dzieci postanowiły w swoich sercach. Ich pragnienie, by żyć dla Boga i siać dobro, zamiast zła, było wzruszające.

Po nabożeństwie kontynuowaliśmy społeczność przy obiedzie, kawie i zabawach przygotowanych na weekend ferii dla dzieci.