Najwyższym organem Kościoła jest Rada Apostołów.

Organem wykonawczym Kościoła jest Rada Kościoła.

 

Organami Kościoła są:

  1. Rada Apostołów
  2. Rada Kościoła
  3. Przewodniczący Kościoła

Organami Zboru są:

  1. Zgromadzenie Ogólne Zboru
  2. Rada Zboru
  3. Przewodniczący Zboru

Kościół jako całość reprezentuje Przewodniczący Kościoła lub inna osoba upoważniona przez Radę Kościoła. 

Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Kościoła jako całości upoważniony jest Przewodniczący Kościoła działający łącznie z Sekretarzem Rady Kościoła lub Skarbnikiem Rady Kościoła, względnie z innym upoważnionym członkiem Rady Kościoła.

Rada kościoła

Funkcja 

Imię i nazwisko

Przewodniczący kościoła i zboru

Piotr Pilch

Przewodniczący zboru

Ruben Nooitgedagt

Sekretarz 

Leszek Czyż

Skarbnik 

Roman Szalbot

Członek 

Jerzy Polok

Członek 

Witold Czyż

Członek 

Jerzy Wrzecionko