Budżet roczny 2024

Przychody
Kwota [w 1 000 PLN]
Darowizny członków 850
Darowizny zewnętrzne 850
Wynajem i pozostałe 50
RAZEM 1 750
   
Rozchody Kwota [w 1 000 PLN]
Wykończenie obiektu 330
Utrzymanie obecnego obiektu 420
Działania statutowe Kościoła 770
Wsparcie misji Chrześcijańskiej 150
RAZEM 1 670
   
   
Saldo
80

 Budżet roczny 2023

Przychody
Kwota [w 1 000 PLN]
Darowizny członków 840
Darowizny zewnętrzne 850
Wynajem i pozostałe 10
RAZEM 1 700
   
Rozchody Kwota [w 1 000 PLN]
Wykończenie obiektu 440
Utrzymanie obecnego obiektu 440
Działania statutowe Kościoła 650
Wsparcie misji Chrześcijańskiej 160
RAZEM 1 690
   
   
Saldo
10

 Budżet roczny 2022

Przychody
Kwota [w 1 000 PLN]
Darowizny członków 1 300
Darowizny zewnętrzne 650
Wpływy z własnej firmy 1 000
RAZEM 2 950
   
Rozchody Kwota [w 1 000 PLN]
Budowa 500
Utrzymanie obecnego obiektu 600
Działania statutowe Kościoła 1 000
Wsparcie misji Chrześcijańskiej 500
RAZEM 2 600
   
   
Saldo
350

W związku z zakończeniem budowy i oddaniem do użytku nowej nieruchomości przygotowano broszurę o naszym Zborze.
Dokument dostępny jest w wersji elektronicznej poniżej.

Raport z działalności Zboru wraz z informacją finansową za rok 2021:

Raport z działalności Zboru wraz z informacją finansową za rok 2020 jest dostępny do wglądu pod linkiem poniżej.

Pobierz

  Nabożeństwa niedzielne Nabożeństwa młodzieżowe Szkółki niedzielne Konferencje Chrześcijańskie Chrześcijańskie konferencje międzynarodowe Spotkania seniorów i inne
Osób 100-250 60-100 25-40 150-300 150-320 20-50
Częstotliwość co tydzień co tydzień co tydzień 5 razy w roku 2 razy w roku 2 razy w roku
Grupa wiekowa wszyscy 13-35 lat 4-12 lat wszyscy wszyscy 60+

 


Raport finansowy za rok 2019 jest dostępny do wglądu pod linkiem poniżej

Pobierz

  Nabożeństwa niedzielne Nabożeństwa młodzieżowe Szkółki niedzielne Konferencje Chrześcijańskie Chrześcijańskie konferencje międzynarodowe Spotkania seniorów i inne
Osób 100-250 60-100 25-40 150-300 150-320 20-50
Częstotliwość co tydzień co tydzień co tydzień 5 razy w roku 2 razy w roku 2 razy w roku
Grupa wiekowa wszyscy 13-35 lat 4-12 lat wszyscy wszyscy 60+

 

Raport finansowy za rok 2018 jest dostępny do wglądu pod linkiem poniżej

Pobierz