Nabożeństwo niedzielne – 6. lutego

Na niedzielnym nabożeństwie 6 lutego 2022 brat Witek Czyż przytoczył przykład Mojżesza, który nie widział siebie jako przywódcy narodu izraelskiego. A jednak, kiedy Bóg go powołał to był posłuszny. Tak również jest z nami. Być może tylko ja mogę pomóc mojemu bratu lub siostrze i wtedy nie mogę sugerować Bogu aby posłał kogoś innego. Zostaliśmy napomniani do tego, aby używać darów łaski do służby braciom i siostrom w zborze, nie do tego aby siebie uważać za kogoś lepszego od innych. Tutaj negatywnym przykładem jest Absalom, który próbował zając miejsce swojego ojca Dawida.

Temat pokory i posłuszeństwa Mojżesza oraz pycha i wyniosłości Absaloma przewijały się w wielu świadectwach braci i sióstr.