Kontakt

Kościół Aktywnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej

Siedziba i zbór w Ustroniu

Adres

Skoczowska 134
43-450 Ustroń

Telefon

Witold Czyż
+(48) 606 672 124

Leszek Czyż
+(48) 502 607 419

EMAIL

kontakt@koach.pl
www.koach.pl

Zbór we Wrocławiu

Adres

Kowale 15
55-120 Kowale

Telefon

Ruben Nooitgedagt
+(48) 602 258 800

Numer w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych: 47 – Rejestr MSWIA

Konto na wpłaty z darowizn

W PLN:  85 1050 1096 1000 0023 2280 7567
EUR: PL40 1050 1096 1000 0023 2370 0001
Swift: INGBPLPW

Dane

NIP 548-21-74-817
REGON 072287400