POCHODZENIE, KORZENIE

Za początki Zboru uznaje się pierwszą dekadę XX w., gdy 9 luterańskich neopietystów, wykluczonych z ewangelickiej Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie, zarejestrowało w 1910 roku Związek Stanowczych Chrześcijan. W Wiśle Zbory ZSCh zarejestrowano w 1929 roku. Stanowczy Chrześcijanie po II Wojnie Światowej dołączyli do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (ZKE).

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

W roku 1968 nastąpiło nawiązanie kontaktu z ewangelistami z Norwegii.  Grupa stanowczych chrześcijan z Malinki została bardzo zachęcona ich poselstwem o zwycięstwie nad grzechem i życiu w uświęceniu przez moc Ducha Świętego. To spowodowało, że zaczęła się wyodrębniać grupa utożsamiająca się z kościołem założonym w Norwegii na początku XX wieku, zwanym dzisiaj jako Chrześcijański Kościół Brunstad (BCC).

REJESTRACJA ZSCH

W 1988 roku zbór wystąpił ze ZKE, wiążąc się z BCC. Natomiast 31 lipca 1990 roku Zbór został wpisany do rejestru kościołów i związków wyznaniowych MSWiA.

ROZWÓJ

Od 1988 do 2021 roku Zbór zgromadzał się w Wiśle Malince. W tym okresie zacieśniano społeczność zarówno między placówkami krajowymi jak i zborami międzynarodowymi. W 2005 r. zaczęto pracować w kierunku uruchomienia większego budynku kościelnego. Ostatecznie udało się tego dokonać w 2021 roku dzięki fundacjom z Holandii. Więcej na temat nowego obiektu można przeczytać tutaj. Odtąd Zbór zgromadza się w większym obiekcie w Ustroniu.

KOACH

W kwietniu 2022 roku minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził nowy statut denominacji. Przyjęto nową nazwę Kościóła Aktywnych Chrześcijan w RP oraz przeniesiono siedzibę z Wisły-Malinki do Ustronia.

DANE DEMOGRAFICZNE

Kościół liczy dzisiaj 335 członków w całej Polsce, składa się z dwóch placówek – w Ustroniu oraz w okolicach Wrocławia – i jest stosunkowo młodą społecznością; niemal połowa członków to osoby poniżej 25 lat.

Członków
0