Spotkanie seniorów

6 listopada 2021 mieliśmy zebranie seniorów z naszego zboru.

Po serdecznym przywitaniu, zostaliśmy zaproszeni do stołów, gdzie podano obiad. Po smacznym posiłku przeszliśmy do drugiej części gdzie odbyło się nabożeństwo.

Wszyscy zostali pokrzepieni Słowem Bożym dzięki zwiastowaniu naszych braci, a także przez pieśni śpiewane wspólnie i w duetach. Bracia – Jerzy Polok, Piotr Pilch, Leszek Czyż, Janek Kędzior wzmocnili w zebranych wiarę w to, że każdy z nas ma ważne osobiste zadanie, najstarsza grupa wiekowa absolutnie nie jest bezużyteczna w zborze. 

Nasze życie może być przykładem i pomocą dla młodzieży, wnuków. Trwając w przemianie, przyjmując światło, stwarzamy niebiańską atmosferę wokół siebie. Dowodzimy, że zbawienie, które przyniósł Jezus, może być naszym udziałem. Możemy także zanosić modlitwy i wspierać młodszych.

Usłyszeliśmy dużo wspaniałych przykładów, zachęcenia do wdzięczności i dążenia w przód. W międzyczasie młodzież nakryła stoły do kawy i tam w serdecznej atmosferze, przy cieście i rozmowach spędziliśmy resztę wieczoru. Wszyscy byliśmy wdzięczni za ten budujący wieczór i będziemy wyczekiwać na kolejne takie spotkanie.