W niedzielę 17.10.2021 odbyła się w naszym Zborze uroczystość chrztu wodnego.

Brat Ruben Nooitgedagt wyjaśnił, że chrzest jest świadectwem zawarcia przymierza z Bogiem. Jezus umarł i my razem z nim, aby świadomie prowadzić nowe życie na chwałę Chrystusowi i Ewangelii.

Brat Rajmund Kubica ochrzcił 22 osoby przez zanurzenie w wodzie.

Br Herman van Dijk napominał nas, byśmy biegli wytrwale w naszym biegu do Królestwa Bożego i nie oglądali się za siebie, jak żona Lota. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań by naśladować Jezusa i zapierać się siebie samego, tak by życie Jezusa objawiło się w nas.

Rz 6:5: “Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania.”

Nadal będziemy próbowani, ale to tylko zbliża nas do uświęcenia.
1. Piotra 4:12: “Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu”.

Rzym. 6:3-4: „Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.”

W drugiej części brat Piotr Pilch poprowadził uroczystość pamiątki Wieczerzy Pańskiej z udziałem nowo ochrzczonych, po czym każdy z nich wypowiedział świadectwo wiary i wdzięczności, oraz wyznanie nadziei na świadome życie z Bogiem.

1Kor 11:23-29: “Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije.”