Ogólne zgromadzenie członków – 8. stycznia

W dniu 8 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się, aby podjąć uchwałę dotyczącą powołania Zboru w Ustroniu oraz zapoznać się z podziałem majątku Kościoła i budżetem na rok 2023. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Piotr Pilch i poprosił Jurka Poloka o modlitwę. Po wyborze protokolanta i przekazaniu do podpisu listy obecności głos zabrał sekretarz KOACH Leszek Czyż. Przypomniał on, że w związku z procesem przekształcenia Zboru Stanowczych Chrześcijan w KOACH – co miało miejsce w ubiegłym roku 2022 – Rada Kościoła podjęła uchwałę, w której ustanowiono Apostołów naszego Kościoła w składzie: Christoph Matulke, Tore Gangsø i Piotr Pilch, a następnie wnioskowała o utworzenie Zborów w Ustroniu i we Wrocławiu.

Zgodnie z nowym statutem Rada Apostołów powołała Piotra Pilcha i Rubena Nooitgedagt na przewodniczących Zborów, do których przydzielono członków na podstawie odrębnego regulaminu.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie uchwały powołującej Zbór w Ustroniu, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Następnie Roman Szalbot, skarbnik KOACH, przedstawił stan finansów i nasze przedsięwzięcia na rok 2023.

Na zakończenie spotkania Piotr Pilch podziękował za modlitwy zanoszone za Zbór i za pokój w codziennych relacjach, co świadczy o tym, że kamienie w Bożej budowli pasują jeden do drugiego. Każdy z nas otrzymał własny talent, który może wykorzystać. Dla Boga nie ma znaczenia ile kto ma talentów, ale ma znaczenie wierność.

Życzeniami Bożego Błogosławieństwa w nowym 2023 roku Piotr Pilch zakończył spotkanie członków Zboru w Ustroniu.

Nabożeństwo – 7. stycznia

Brat Witold Czyż rozpoczął słowem z Hebr 11:1-2: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 17. grudnia

Zwrotka z pieśni DP 355:Chciejmy teraz wszyscy razem,W uroczystej chwili tej,Bogu i ZbawicielowiZ głębi serca przynieść cześć.On nas wybrał z tego świata,Wyrwał z nędzy grzechu,

Czytaj więcej