Ogólne zgromadzenie członków – 8. stycznia

W dniu 8 stycznia 2023 roku spotkaliśmy się, aby podjąć uchwałę dotyczącą powołania Zboru w Ustroniu oraz zapoznać się z podziałem majątku Kościoła i budżetem na rok 2023. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Piotr Pilch i poprosił Jurka Poloka o modlitwę. Po wyborze protokolanta i przekazaniu do podpisu listy obecności głos zabrał sekretarz KOACH Leszek Czyż. Przypomniał on, że w związku z procesem przekształcenia Zboru Stanowczych Chrześcijan w KOACH – co miało miejsce w ubiegłym roku 2022 – Rada Kościoła podjęła uchwałę, w której ustanowiono Apostołów naszego Kościoła w składzie: Christoph Matulke, Tore Gangsø i Piotr Pilch, a następnie wnioskowała o utworzenie Zborów w Ustroniu i we Wrocławiu.

Zgodnie z nowym statutem Rada Apostołów powołała Piotra Pilcha i Rubena Nooitgedagt na przewodniczących Zborów, do których przydzielono członków na podstawie odrębnego regulaminu.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie uchwały powołującej Zbór w Ustroniu, po czym przystąpiono do głosowania. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Następnie Roman Szalbot, skarbnik KOACH, przedstawił stan finansów i nasze przedsięwzięcia na rok 2023.

Na zakończenie spotkania Piotr Pilch podziękował za modlitwy zanoszone za Zbór i za pokój w codziennych relacjach, co świadczy o tym, że kamienie w Bożej budowli pasują jeden do drugiego. Każdy z nas otrzymał własny talent, który może wykorzystać. Dla Boga nie ma znaczenia ile kto ma talentów, ale ma znaczenie wierność.

Życzeniami Bożego Błogosławieństwa w nowym 2023 roku Piotr Pilch zakończył spotkanie członków Zboru w Ustroniu.

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 3. marca

Gal.3,1-5. „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? …  5. Czy ten, który daje wam Ducha

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 18. lutego

“Słowo obietnic Pańskich budzi odwagę w nas,Moce wyzwala wiary, grzech wkrótce musi paść.Syjon jest naszym celem, tam kierujemy się.Wielu tam bohaterów czeka, chodź i ty.”

Czytaj więcej