Nabożeństwo niedzielne – 15. stycznia

Zgromadzenie rozpoczęto pieśniami brata Aslaksena:

Drogi Pańskie nr 41: „Spójrz na życie które masz, jakże krótko ono trwa”
i DP nr 300: „W sercach i zmyśle swe prawa Pan dziś wypisuje nam, to prawa życia i Ducha są. Wolność nam z grzechu ślą.”

Następnie Paweł P. i Jonatan S. przedstawili nowy międzynarodowy projekt biblijny pod tytułem „Tych Słów Moich”, dotyczący Kazania na Górze.

Brat Piotr P. przeczytał z Ew. Mat. 5;1. „Tedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie Jego.”
Jezus był wierny Ojcu, mówił o tej drodze, po której sam szedł. O niej nauczał. Sam był ubogim w duchu, cichym. Te cnoty nie leżą w ludzkiej naturze, ale On wskazał do nich drogę. Boska natura nie zstąpi na mnie automatycznie, ale muszę zapierać samego siebie, żeby nie upaść w grzech. Wykorzystać łaskę ku pomocy.
Czytał również z Ew. Łuk. 14;26-28. gdzie Jezus powiedział -„Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.”

Jurek P. dołączył się do tego Słowa , by mieć wyczulony zmysł na słowa Jezusa, iść za nim, niosąc swój krzyż. Królestwo Boże jest dla mnie, gdy jestem ubogi w duchu.

Janek K. napominał, by usilnie starać się wejść do Królestwa Bożego. Podjąć prace nad sobą, słuchać zwiastowania, wołać do Boga każdy dzień i doprowadzić do urzeczywistnienia ewangelii we własnym życiu.

Kolejni bracia i siostry w swoich świadectwach wyrażali wdzięczność za słowa Jezusa w Kazaniu na Górze i deklarowali szczerą chęć życia wg Kazania.

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej