Odkrywanie Biblii przez najmłodszych – 12. czerwca

Przełożeni BCC z Kåre J. Smith na czele mają wielkie serce dla dzieci, dlatego stowarzyszenie BCC aktywnie wspiera pracę z dziećmi w lokalnych zborach.

Jednym z najnowszych programów jest Bible Kids Explorers, którego pierwszy rozdział realizowaliśmy 12 czerwca tego roku. Dzieci miały możliwość podróżować w czasie z Giną i Jackiem oraz zagłębić się w historię Biblijną o Danielu. Zastanawiały się również nad tym, co to znaczy zbliżyć się do Boga i wykonywały różne zadania. Każde z dzieci otrzymało koszulkę z napisem i małe skrzyneczki, które po ozdobieniu będą służyć gromadzeniu skarbów, czyli kart z wersetami biblijnymi z poszczególnych etapów. Przeżyliśmy razem z najmłodszymi szczególny czas w fajnej atmosferze, z rozmowami, zaangażowaniem i zabawą. Już nie możemy się doczekać kolejnego rozdziału.

Renata Pilch