Konferencja 9-10. lipca

W środku lata otrzymaliśmy łaskę, by przeżyć bardzo budujący weekend razem z braćmi z zagranicy.

Tore Gangsø rozpoczął pytaniem: jak wiele wyciągnąłem z życia, które już minęło? Jak chcę wykorzystać czas, który jeszcze przede mną? Nie czekajmy na rezultaty w sędziwości, znamy przykłady sióstr i braci, którzy w swych latach dwudziestych osiągnęli fantastyczne życie z Bogiem.

Hebr 4:1-2: “Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli.”

Jakże to przykre, gdy Słowo Boże nie przydaje się na nic! Przecież ono jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Nie noś w sobie żalu latami! Bóg może uczynić cud i wyzwolić cię od tego. Czytaj pisma z takim pragnieniem i zainteresowaniem.

Brat Ruben Nooitgedagt zacytował słowo z Efez 1:18: “I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego,”

Czy chciałbyś spocząć w grobie na tym etapie, co teraz jesteś? Mając TĄ nadzieję nie będziesz próżnował lecz będziesz z pilnością się oczyszczał. Wtedy krok po kroku podążasz drogą Jezusa.

Piotr Pilch przeczytał z Mat 11:25-28: “W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.”

Problemem ludu Izraelskiego był brak zrozumienia, że Bóg był we wszystkich sytuacjach, w których się znaleźli, przecież to On ich tak prowadził. Buntowali się i obwiniali Boga. Tylko ci, którzy widzą swoją winę, nie obarczają ją innych ale w pokorze pracują nad sobą zostaną wpuszczeni do odpocznienia.

Dawid Pilch zachęcał, by nie wybierać sobie kiedy mam nosić śmierć Jezusa, a kiedy mogę sobie odpuścić. Jeżeli oczyszczanie traktuję wybiórczo, życie Jezusa nie zostanie objawione we mnie. W moich okolicznościach muszę dać odpowiedź natychmiast i za każdym razem – wtedy moje życie jest godne Chrystusa.

W ten weekend usłyszeliśmy także wiele świadectw w tym, wyjątkowo, od naszych najmłodszych, uczęszczających na szkółki niedzielne.

Pieść DP 361 (fragment):
Chrystus stał się moją głową,
Wszystko w nim zaczęło żyć.
W Nim jest życie, w Nim też mocno
Serce me zaczęło bić.
W Duchu życia biegnę szlakiem,
W Jego prawach żyję też.
W mroku nigdy już nie zasnę,
Słowo krzyża trzyma mnie.

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 3. marca

Gal.3,1-5. „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? …  5. Czy ten, który daje wam Ducha

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 18. lutego

“Słowo obietnic Pańskich budzi odwagę w nas,Moce wyzwala wiary, grzech wkrótce musi paść.Syjon jest naszym celem, tam kierujemy się.Wielu tam bohaterów czeka, chodź i ty.”

Czytaj więcej