Uroczystość dla matek – 28. maja

W tym roku uroczystość z okazji dnia matki była wydarzeniem całodniowym, a rozpoczęła się już wspólnym śniadaniem. W trakcie dnia każda z nas mogła wybrać jakąś interesującą formę spędzenia czasu z innymi siostrami, a po południu kontynuowaliśmy społeczność w zborze.

Wieczorem odbyło się uroczyste nabożeństwo, na którym tematem przewodnim był cytat z książki Ester Smith „Wielkim jest właściwie bycie wiernym w tym, co małe”.

Zaproszeni bracia wyrazili swoją wdzięczność za służbę matek i napominali nas do świadomego życia w Bogu, byśmy w okolicznościach codziennych, często w domu, zdobywały cnoty chrystusowe. Uniezależnić się od swoich uczuć i szczerze cieszyć się z doświadczeń, bo przez wierność w tych najmniejszych próbach zdobywamy owoce ducha i wtedy w naszym domu dzieci mogą czuć pokój i niebiańską atmosferę. Po przemowach braci, Natalia Bujok zaprosiła do rozmowy kilka sióstr, które zapytała jak one to mają w swoim życiu. Wyraziły swoją wdzięczność za takie przykłady jak Ester Smith oraz zwróciły uwagę jak ważne jest ciągłe połączenie z Bogiem żeby nie upaść nawet w najmniejszej próbie. Gdy podzieliły się swoimi doświadczeniami wiele sióstr złożyło swoje świadectwa. Społeczność mogliśmy kontynuować przy kawie i cieście.

Każda matka otrzymała w podarunku książkę o Esther Smith, co na pewno będzie pomocą w codziennym boju. To był cudowny dzień!

Krystyna M.