Nabożeństwo wdzięczności – Sylwester

W ostatni dzień roku zebraliśmy się by wspólnie pożegnać odchodzący 2021 i przywitać Nowy Rok.

Na początku brat Ruben Nooitgedagt zachęcał do życia w szczerym oddaniu Jezusowi i tylko jemu, bez żadnych wyjątków. Nikt nie może dwom panom służyć (Mat. 6:24).

Następnie zgromadzenie zostało zachęcone by podzielić się świadectwem wdzięczności. Wieczór był wielkim błogosławieństwem, zabrało głos prawie 100 braci i sióstr. Padły słowa podziękowania za łaskę Bożą, ewangelię, czystość zwiastowania, braci i siostry, nowy budynek kościelny, a także za okoliczności każdego dnia, za żonę, męża, dzieci, rodziców.

Na koniec brat Piotr Pilch podnosił zgromadzenie na duchu, by mimo niepewnej sytuacji na świecie nie bać się tego, co przyjdzie, gdyż dla wiernych wszystko służy ku błogosławieństwu. (Rzym. 8:28)

Na przywitanie Nowego Roku usłyszeliśmy duet od braci Edwina i Aksela.

Fragment pieśni KM 902:
„Jezu, w drogim Twym imieniu, zaczynamy Nowy Rok
I ku Tobie tylko nasze wszystkie myśli płyną wciąż.
Z łaską, mocą, światłem Twoim dziś do serc dziecięcych przyjdź.
Więcej życia daj, radości, niż dotychczas było w nich…
Ty nas wszystkich ucz właściwie wykorzystać łaski czas,
Byśmy nasze dni liczyli, wielką mądrość Twą nam daj.
Niech nowego roku łaski nikt nie zaprzepaści z nas.
Może jest on tym ostatnim – jak dla wielu było raz.”