Spotkanie braterskie

Bezpośrednio przed świętami odbyło się ostatnie wieczorne nabożeństwo dla braci.

Fragment pieśni DP 49:
„Lecz ci, którzy chętnie tu niosą swój krzyż
I światłem odważą się być.
Zyskują niezwiędłą koronę i laur,
W nich upodobanie ma Pan.
/: I dał im żarliwą tęsknotę do serc,
Nadzieję, że przyjdzie już wnet. :/”

Brat Witold napominał by złe zamysły nie ostały się w nas, ale zostały unicestwione z Bożą pomocą. Największym skarbem są ludzie czyści przed Bogiem – naczynia czyste.

Brat Jan Kędzior zachęcał do otwarcia się na poselstwo bożonarodzeniowe, niech święta będą radosne dla każdego z nas. Obj 22:17: “A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.”

Fragment pieśni DP 87:
„O, chodź do braterstwa świętego,
Do Ducha przymierza i krwi.
Chodź do łaski, pokoju pełnego.
On społeczność na wieki da ci!”