Nabożeństwo niedzielne – 9. stycznia

Wiold Czyż: Ez 43:10-11: “A ty, synu człowieczy, opisz domowi izraelskiemu świątynię, jej wygląd i jej plan, aby się wstydzili swoich przewinień. A gdy będą się wstydzić wszystkiego, co uczynili, narysuj świątynię, jej urządzenie, jej wyjścia i wejścia, cały jej plan; obwieść im wszystkie przepisy o niej i wszystkie jej ustawy i wypisz to przed ich oczami, aby przestrzegali wszystkich jej ustaw i wszystkich o niej przepisów.”
Bóg zaprojektował dokładnie jak ma wyglądać jego świątynia, czyli my. Ważne jest, by nie upierać się przy swoim, ale wstydzić się swojego postępowania i skorygować go z planem Bożym. Wtedy jesteśmy częścią dzieła Bożego.

Jerzy Polok przytoczył poradę starszego bogobojnego brata: nie martw się kiedy masz problem by zapamiętać treść spotkania, na którym była obfitość zwiastowanego Słowa Bożego. Wystarczy zapamiętać jedno napomnienie i pracować nad sobą, a Bóg będzie błogosławił.