Nabożeństwo niedzielne – 4. czerwca

Nabożeństwo w niedzielę 4.06. było kontynuacją weekendu muzycznego z naszymi gośćmi – Carolin Schneider i Gjermundem Frivold.

Bracia i siostry podkreślali jak wiele zawartości i zbudowania jest w naszych pieśniach. Pierwsza pieśń 337 wyrażała nasze nastawienie do wspólnego słuchania Słowa:

„Jak wspaniałą , wielką łaska jest,
Że przy Słowie zebraliśmy się.
Pokolenie młodsze czy też starsze
-Ten sam cel, dążenia też są nasze”

Piotr Pilch przeczytał z Rzym. 7;18-20 . My również, jak Ap. Paweł chcąc czynić dobrze, widzimy, że trzyma się nas zło. Kiedy otrzymamy światło do naszego życia, chcemy iść naprzód, ale wtedy „znajduję w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło” w.21.

Brat Piotr przyrównał to do muzyki, mówiąc, że należy wiele ćwiczyć. Nie od razu zagra się piękną symfonię, ale być w tym rozwoju, choć czasem coś się nie uda, wołać o pomoc i usunąć grzech jeden po drugim, słuchając Ducha. Żeby nie było żadnego zgrzytu w orkiestrze gdy Pan przyjdzie.

Brat Ruben Nooitgedagt przeczytał z Ew. Jana 14; 16-17 że Bóg dał nam Ducha prawdy, który nas uczy i prowadzi. On chce byśmy byli Jemu podobni. Chcemy być Jemu posłuszni i wdzięczni za światło i pomoc. Ważne jest by w próbie pamiętać, że to w moim ciele nie mieszka nic dobrego, nie winić drugich.

Grą na instrumentach i śpiewem ubogacili nas również nasi goście – Carolin i Gjermund.

Na podsumowanie zacytowano pieśń J.O.Smitha:

„Niech ci co grają i co śpiewają
I ci, co z mocą głoszą Słowo nam,
Wyrosną wzwyż i są nam podporą
Byśmy we wszystkim byli, jak Mistrz sam.”

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 3. marca

Gal.3,1-5. „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? …  5. Czy ten, który daje wam Ducha

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 18. lutego

“Słowo obietnic Pańskich budzi odwagę w nas,Moce wyzwala wiary, grzech wkrótce musi paść.Syjon jest naszym celem, tam kierujemy się.Wielu tam bohaterów czeka, chodź i ty.”

Czytaj więcej