Nabożeństwo niedzielne – 4. czerwca

Nabożeństwo w niedzielę 4.06. było kontynuacją weekendu muzycznego z naszymi gośćmi – Carolin Schneider i Gjermundem Frivold.

Bracia i siostry podkreślali jak wiele zawartości i zbudowania jest w naszych pieśniach. Pierwsza pieśń 337 wyrażała nasze nastawienie do wspólnego słuchania Słowa:

„Jak wspaniałą , wielką łaska jest,
Że przy Słowie zebraliśmy się.
Pokolenie młodsze czy też starsze
-Ten sam cel, dążenia też są nasze”

Piotr Pilch przeczytał z Rzym. 7;18-20 . My również, jak Ap. Paweł chcąc czynić dobrze, widzimy, że trzyma się nas zło. Kiedy otrzymamy światło do naszego życia, chcemy iść naprzód, ale wtedy „znajduję w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie zło” w.21.

Brat Piotr przyrównał to do muzyki, mówiąc, że należy wiele ćwiczyć. Nie od razu zagra się piękną symfonię, ale być w tym rozwoju, choć czasem coś się nie uda, wołać o pomoc i usunąć grzech jeden po drugim, słuchając Ducha. Żeby nie było żadnego zgrzytu w orkiestrze gdy Pan przyjdzie.

Brat Ruben Nooitgedagt przeczytał z Ew. Jana 14; 16-17 że Bóg dał nam Ducha prawdy, który nas uczy i prowadzi. On chce byśmy byli Jemu podobni. Chcemy być Jemu posłuszni i wdzięczni za światło i pomoc. Ważne jest by w próbie pamiętać, że to w moim ciele nie mieszka nic dobrego, nie winić drugich.

Grą na instrumentach i śpiewem ubogacili nas również nasi goście – Carolin i Gjermund.

Na podsumowanie zacytowano pieśń J.O.Smitha:

„Niech ci co grają i co śpiewają
I ci, co z mocą głoszą Słowo nam,
Wyrosną wzwyż i są nam podporą
Byśmy we wszystkim byli, jak Mistrz sam.”

Nabożeństwo – 7. stycznia

Brat Witold Czyż rozpoczął słowem z Hebr 11:1-2: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 17. grudnia

Zwrotka z pieśni DP 355:Chciejmy teraz wszyscy razem,W uroczystej chwili tej,Bogu i ZbawicielowiZ głębi serca przynieść cześć.On nas wybrał z tego świata,Wyrwał z nędzy grzechu,

Czytaj więcej