Nabożeństwo niedzielne – 18. czerwca

Pieśń 41 „Spójrz na życie, które masz…”

Pieśń 38 „Dzień wkrótce się zakończy…”

Pieśń 362 „Jak wspaniale wśród braci tu być..”

Br. Richard Savage rozpoczął apelem, że sprawiedliwe jest być wdzięcznym! Bóg wybrał nas spośród milionów. W dzisiejszych czasach jest głód Słowa Bożego – żywego Słowa, które wzmacnia i jednoczy z Jezusem, który wypełnił misję tu na ziemi: zniszczył grzech w swoim ciele i był posłuszny Ojcu.
Mamy nie tylko przyjmować Słowo Boże, ale być jego wykonawcami, wtedy jesteśmy jak piękny ogród.

Job 39;19-22,25

Bożą naturą jest dawać. Łukasz 6:38, więc i my możemy się odwdzięczyć, oddając swój czas, siłę, pieniądze, samego siebie, wtedy otrzymujemy łaskę i światło w okolicznościach i pomoc do zwycięstwa.

Efez. 1; 7-8  Im lepiej widzimy, z jakiego dołu zostaliśmy wyciągnięci, tym bardziej mamy być wdzięczni! Nie mamy nawet pojęcia, jak długi był nasz list dłużny, który Jezus przybił do krzyża!

Jesteśmy częścią ciała Chrystusowego, idziemy tą samą drogą w bój, co Jezus, niszcząc grzech w ciele.

Wychodząc poza strefę komfortu i dochodząc do granic czujemy potrzebę więcej wołać do Boga o objawienie, o ducha żarliwości, aby zachować wdzięczność, przynosić dobre owoce, nosić ciężary i być błogosławieństwem dla drugich.

Nabożeństwo – 7. stycznia

Brat Witold Czyż rozpoczął słowem z Hebr 11:1-2: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 17. grudnia

Zwrotka z pieśni DP 355:Chciejmy teraz wszyscy razem,W uroczystej chwili tej,Bogu i ZbawicielowiZ głębi serca przynieść cześć.On nas wybrał z tego świata,Wyrwał z nędzy grzechu,

Czytaj więcej