Wieczór z muzyką – 20. sierpnia

Wieczór pieśni był zwieńczeniem warsztatów muzycznych prowadzonych przez Dag Helge Bernhardsen i Erik Johnsen dla zainteresowanych pracą z pieśniami i muzyką w Zborze.

Spotkanie rozpoczęły dzieci piosenką z pokazywaniem: „Zawsze, kiedy modlę się, wysłuchujesz mnie”. Następnie słuchaliśmy kolejnych wykonawców na przemian ze świadectwami, jak pieśni pomagają w codziennym życiu.

Krystyna L. otrzymała dużą pomoc w pieśni 378 w DP przy diagnozie nowotwora i wierzy w moc modlitwy.

Aksel N. jest wdzięczny za pieśni, które dają moc w okolicznościach życia, np. 141 w DP, którą też zaśpiewał z kilkoma braćmi.

Dag Helge zwrócił uwagę, że nasze pełne zawartości, życia i ducha zwycięstwa pieśni pisali niejednokrotnie bardzo młodzi ludzie.

Chórek zaśpiewał pieśń 404 z DP, jedną z wielu cennych pieśni dla Anny P. szczególnie na początku historii zboru w Polsce. Bracia rzadko przyjeżdżali, a te pieśni „przenosiły” przez różne okoliczności codziennego życia.

Lidia P. zachęcała do śpiewania i słuchania pieśni. Ciągle i ciągle na nowo. One stają się wielką pomocą w różnych sytuacjach. Ula P. zaśpiewała pieśń nr 242 z DP, Dag Helge nr 196, a na koniec mogliśmy wysłuchać utworu w wykonaniu Bandu i pieśni 415 z DP w wykonywaniu chóru.

Nabożeństwo – 7. stycznia

Brat Witold Czyż rozpoczął słowem z Hebr 11:1-2: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 17. grudnia

Zwrotka z pieśni DP 355:Chciejmy teraz wszyscy razem,W uroczystej chwili tej,Bogu i ZbawicielowiZ głębi serca przynieść cześć.On nas wybrał z tego świata,Wyrwał z nędzy grzechu,

Czytaj więcej