Weekend młodzieżowy 11-13. lutego

W dniach 11 – 13 lutego 2022 mieliśmy międzynarodowy weekend młodzieżowy z prawdziwego zdarzenia. W naszym lokalu w Ustroniu zgromadzili się młodzi ludzie z Węgier, Rumunii, Ukrainy, Holandii, Niemiec, Norwegii oraz oczywiście z Polski. Ten weekend planowaliśmy już od jesieni 2021 roku i bardzo się cieszyliśmy na ten czas razem z naszymi przyjaciółmi z kraju i zagranicy.

W pierwszy dzień, czyli piątek 11 lutego zgromadziliśmy się na wieczorne nabożeństwo młodzieżowe, na którym brat David Nooitgedagt wyłożył nam w przystępny sposób istotę rozdział 7 Listu do Rzymian. Apostoł Paweł pisze tam o dwóch zakonach czynnych w człowieku – o zakonie Bożym oraz o zakonie grzechu oraz dziękuje Bogu w 25 wersecie: „Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu.” W dalszej części nabożeństwa usłyszeliśmy wiele świadectw młodych braci i sióstr. Każdy mógł powiedzieć to, co miał na sercu a tłumaczenie symultaniczne pozwoliło słuchającym na odbiór w ich ojczystym języku.

W sobotę 12 lutego zebraliśmy się rano na krótki program przygotowany przez grupę z Holandii. Usłyszeliśmy jak istotnym dla każdego jest to, z jakiego źródła czerpie pokarm, czym się napełnia. Są dwa źródła: dobre i czyste źródło od Boga oraz źródło zanieczyszczone przez grzech. Sami wybieramy, z którego źródła czerpiemy, ale zostaliśmy zachęceni do korzystania tylko z prawdziwej, żywej wody: „ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.” To słowa Jezusa z Ewangelii Jana 4, 14.

W dalszej części sobotniego dnia każdy z uczestników weekendu mógł wziąć udział w wybranym wcześniej zajęciu. Tak więc duża część osób pojechała z wizytą do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, inna grupa wybrała wycieczkę górskim szlakiem w zimowej scenerii, jeszcze inni grali w gry zespołowe na hali sportowej w Istebnej.

Wieczorem tego dnia zgromadziliśmy się na uroczystości tematycznej. Usłyszeliśmy wiele utworów, pieśni, przemowy oraz apele. Nicią przewodnią był werset z Objawienia Jana 3, 7 „(…) To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.” W rozmowie panelowej, którą prowadził Marek Kędzior z Davidem Nooitgedagtem oraz Vidarem Olsenem z Niemiec, głównym tematem był Dawid – jego pokorne usposobienie od najmłodszych lat, które nie zmieniło się kiedy został królem. Ta cecha młodego człowieka, który pokonał Goliata, sprawiła, że Bóg wybrał jego plemię, w którym urodził się Jezus Chrystus, ten który ma klucz wspomniany przez apostoła Jana w Objawieniu.

Weekend zakończyło nabożeństwo młodzieżowe w niedzielę, które rozpoczął brat David Nooitgedagt słowami nadziei i zachęty dla wszystkich młodych ludzi. Usłyszeliśmy wiele świadectw, wyrażających wdzięczność i radość z możliwości przeżywania takich dni. Na koniec bracia Piotr Pilch oraz Vidar Olsen uświadomili nam jak uprzywilejowanymi jesteśmy, że możemy spotykać się z innymi młodymi ludźmi w celu słuchania i przeżywania Słowa Bożego.

Bardzo się cieszymy, że otrzymaliśmy możliwość przeżycia takiego weekendu. Od dawna marzyliśmy o możliwościach do przeprowadzenia dużych spotkań młodzieżowych. Dzięki Bogu udało się to tym razem i ponad 300 uczestników wróciło do swoich domów po trzech dniach pełnych dobrej zawartości. Wierzymy, że ponownie otrzymamy szansę organizacji podobnych spotkań dla młodzieży w niedalekiej przyszłości.