„Oto dzień, który Pan uczynił …”

Nieopisana radość, ogromna wdzięczność, zachwyt i łzy wzruszenia były widoczne na twarzach osób, które wchodziły do naszego nowego, pięknego obiektu w Ustroniu. Aż trudno uwierzyć, że to, o czym od tak wielu lat marzyliśmy, stało się faktem. Jedynie „przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych”, dlatego jesteśmy niesamowicie wdzięczni Bogu za Jego dobroć i łaskę.

 

13 marca 2021 r., po dwóch latach budowy, spotkaliśmy się po raz pierwszy w naszej nowej sali razem z przedstawicielami Fundacji HMC i WEW z Holandii oraz z dwoma braćmi z Niemiec, doradcami w trakcie budowy. Z powodu pandemii ilość osób uczestniczących w uroczystości musiała zostać znacznie ograniczona, ale była możliwość oglądania przekazu online, za co serdecznie dziękujemy.
Na początek brat David Nooitgedagt przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności fundacji, które sfinansowały budowę naszego obiektu. Następnie bracia i siostry wyrażali swoją ogromną wdzięczność Bogu za to dzieło, które powstało w tak krótkim czasie.

Brat Carl Hahne przeczytał słowo z Psalmu 118, 24-27 „Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w Nim … zawiążcie korowód z gałązkami, aż do narożników ołtarza!” Pozwólmy, by ogień Pański pożerał ofiarę, a wtedy będzie pokarm na naszych nabożeństwach. Wszystkie ziemskie myśli o chwale i czci nie stwarzają społeczności i musimy się zatroszczyć o to, by nasze motywy były zawsze czyste. Miarą naszej bogobojności jest to, jak szybko poddajemy wszelką myśl, np. irytacji, niezadowolenia, czy wymagań w posłuszeństwo Chrystusowi, a mądrość zależy od tego, czy damy sobie powiedzieć.

Brat Piotr Pilch z wielkim wzruszeniem dziękował Bogu, braciom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj możemy być tutaj i świętować nieoficjalne otwarcie nowego lokalu Zborowego. 

Serdecznie dziękujemy za ten uroczysty wieczór i do zobaczenia w Nierodzimiu!

Nabożeństwo – 7. stycznia

Brat Witold Czyż rozpoczął słowem z Hebr 11:1-2: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 17. grudnia

Zwrotka z pieśni DP 355:Chciejmy teraz wszyscy razem,W uroczystej chwili tej,Bogu i ZbawicielowiZ głębi serca przynieść cześć.On nas wybrał z tego świata,Wyrwał z nędzy grzechu,

Czytaj więcej