Życie, które inspiruje

W grudniu odbyło się spotkanie, które zainspirowało wielu do naśladowania Chrystusa. Nabożeństwo było związane z jubileuszem starszego brata Jerzego Poloka. Cały zbór zgromadził się z wdzięcznością w sercu by podziękować za służbę drogiego brata, usłyszeć coś więcej o jego życiu i zostać zbudowany przykładem jego życia. 

1 list do Koryntian 4:7: “Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?”

Pokora to podstawowy warunek do uświęcenia. Człowiek jest zaprogramowany tak, że sądzi, że wie lepiej i wie więcej od innych. Potrzebny jest moment, kiedy się przyzna, że do niczego nie jest przydatny, wtedy może wykonywać dobre uczynki będąc narzędziem Bożym.

1 list do Korynyian 15:10: “Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną.”

Była to doskonała okazja, by przeanalizować swoje życie i zastanowić się co więcej mogę uczynić dla Boga i dla naszej społeczności.

Zebrano się przy stołach, do których podano posiłek oraz kawę. Dzięki temu spotkanie mogło trwać dłużej i nikt nie musiał śpieszyć się do domu. Takie chwile pamięta się na długie lata. 

Pomimo tego, że sala nabożeństw była praktycznie wypełniona i nie było miejsca dla wszystkich chętnych, byliśmy bardzo zachęceni tym, czego doświadczyliśmy. Czekamy z niecierpliwością na ukończenie nowego budynku kościoła, gdzie będziemy mogli zgromadzać się razem, mając więcej miejsca na nabożeństwa i społeczność.

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 3. marca

Gal.3,1-5. „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? …  5. Czy ten, który daje wam Ducha

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 18. lutego

“Słowo obietnic Pańskich budzi odwagę w nas,Moce wyzwala wiary, grzech wkrótce musi paść.Syjon jest naszym celem, tam kierujemy się.Wielu tam bohaterów czeka, chodź i ty.”

Czytaj więcej