Nabożeństwo niedzielne – 23. stycznia

Pieśń 290, zwrotka 4. z Dróg Pańskich
„Miły Jezu ucz mnie iść ostrożnie w przód.
Naucz mnie przestrzegać Twoich praw i słów.
/: Więcej daj powagi, zmysł też odnów mój!
I przez śmierć do życia mnie przechodzić ucz. :/”

Brat Piotr Pilch rozpoczął poselstwem dla wszystkich, bez wyjątku: nie musimy pozostawać w ciemności, czyli w swoich grzechach, we własnych wymaganiach, złych pożądliwościach! Zamiarem Bożym jest, by jego Światło świeciło w nas coraz jaśniej.
2 Kor 4:6: “Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.”

Brat Jerzy Polok zwrócił uwagę na występujący wielokrotnie w biblii opis wyrażania się Boga – “potem rzekł Bóg”, “rzekł do nich Bóg”. Powinniśmy mieć ogromny respekt do tego, co Bóg mówi także w dzisiejszych czasach do nas. Gdy słuchamy go i wykonujemy jego polecenia serca zostają rozświetlone w próbach, a z nas rozchodzi się miły zapach.