Nabożeństwo niedzielne – 23. października

Nasze wspólne nabożeństwo rozpoczęło się pieśnią 459 „Kieruje wszystkim Pan, to co najlepsze, to On ci da”
Do tej pieśni nawiązał brat Jurek P. mówiąc jak potężne rzeczy stały się z myślą o nas, Efez.2;3-10. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie podniósł, ożywił i posadził nas w okręgach niebieskich. Powołał nas do tego, by chodzić w dobrych uczynkach przygotowanych dla nas. Każdy z nas ma walczyć na swojej działce, nie osądzać sąsiada, trzymać się mocno Słowa Bożego, wtedy możemy prorokować o zwycięstwie. Nic nie przygniecie nas do ziemi.
Brat Piotr P. przeczytał z 1. listu Jana 3;8-9, „Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim,…” Gdy trzymamy się mocno tego Słowa, przez wiarę w próbach nie postępujemy wg naszej natury, ale upodobniamy się do Jezusa.

Kolejni Bracia napominali by mocno trzymać się powołania, być dobrym godnie posiewu Bożego. Mamy być czystym kryształem.