Wynajem dla grupy chrześcijańskiej 14-17. października

W dniach 14-17. października nasz obiekt został wynajęty międzynarodowej grupie chrześcijańskiej. W tych dniach najemca zorganizował doroczną Europejską Konferencję, w której uczestniczyli bracia i siostry z Polski oraz m. in. z Ukrainy i Niemiec.

Cieszymy się, że nasz obiekt może służyć tak szczytnym celom jak propagowanie poselstwa Jezusa Chrystusa.