Nabożeństwo – 7. stycznia

Brat Witold Czyż rozpoczął słowem z Hebr 11:1-2: “A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo.”
Nasza wiara nie może ograniczać się tylko do pewnych ram czasowych, na które się zgodzę. Wierzymy bezwarunkowo, że w Bóg spełni to, co obiecał. Abraham nie zwątpił w obietnicę dot. otrzymania syna, mimo, że mijały kolejne lata, w których liczył, że to już nastąpi.

Brat Piotr Pilch podkreślił, że Bóg lepiej wie ode mnie jaka droga jest najlepsza dla mojego zbawienia.
Rzym 15:4-6: “Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”

Brat Roman Szalbot podzielił się słowem z 1 Jan 3:2-3: “Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.” Naszym celem jest otrzymać chlubne świadectwo. Jak szybko odkładam pracę nad samym sobą, kiedy znajdę się w próbach? Przecież zamiarem jest stać się Jemu podobnym!

DP 323:
Czy masz wiarę którą Jezus przyniósł nam?
Która moc do walki z grzechem tobie da!
Ona kluczem jest nam, by
Każde drzwi otworzyć tym,
Którzy prawa ucznia w sercu noszą swym.

Tę drogą wiarę Jezus przyniósł nam!
Dziś w ciele Jego jest, zwycięstwo mamy w niej.
Więc chwalmy Go! Jest sprawcą wiary On,
W niej stał się doskonały i da nam pomoc swą.

 

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 3. marca

Gal.3,1-5. „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? …  5. Czy ten, który daje wam Ducha

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 18. lutego

“Słowo obietnic Pańskich budzi odwagę w nas,Moce wyzwala wiary, grzech wkrótce musi paść.Syjon jest naszym celem, tam kierujemy się.Wielu tam bohaterów czeka, chodź i ty.”

Czytaj więcej