Nabożeństwo – 17. grudnia

Zwrotka z pieśni DP 355:
Chciejmy teraz wszyscy razem,
W uroczystej chwili tej,
Bogu i Zbawicielowi
Z głębi serca przynieść cześć.
On nas wybrał z tego świata,
Wyrwał z nędzy grzechu, win,
Gdy dręczyła nas niewiara,
Tonęliśmy w bagnie tym.

Brat Rajmund Kubica rozpoczął słowem z 1 Jan 1:5: „A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności.” Ciemność nie ostanie się w nas, nie ma dla niej miejsca przy zwiastowaniu czystego słowa Bożego.

Brat Ruben Nooitgedagt podkreślił jak wysoki cel mamy w życiu – stać się podobnym Jezusowi! Powinienem żyć ze świadomością, że chcę być jak Mistrz ale nadal mi wiele brakuje. To pragnienie wpływa na nasz tok myślenia, nasze decyzje, reakcje. Jestem ostrożny w osądach, słowach, jestem czujny.
1 Jan 1:6: „Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy.”
2 Kor 4:6: „Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.”
Chwała Boża (cnoty) ma promieniować z nas. Koledzy w pracy widzą jak reaguję. Nie słowa, ale czyny mają świadczyć o chwale Chrystusowej.

Zwrotka z pieśni DP 292:
Wiarę w Pana już otrzymaliśmy,
W dzieło, które dokończył On sam.
/: I otwarcie to wyznać musimy:
Wszystko inne jest pustką bez dna. :/

Nabożeństwo – 7. stycznia

Brat Witold Czyż rozpoczął słowem z Hebr 11:1-2: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają

Czytaj więcej

Gwiazdka – 16. grudnia

Bożonarodzeniowa uroczystość dla dzieci jest wyjątkowym dniem w roku. Cały zbór zebrał się już przed południem, by wysłuchać występów dzieci, które pilnie przygotowywały się do

Czytaj więcej