Konferencja międzynarodowa

2-3 października odbyła się pierwsza chrześcijańska konferencja międzynarodowa w nowej Sali. Było to bardzo spajające i budujące wydarzenie, ku radości wszystkich członków zboru oraz gości.

Na kilku nabożeństwach otrzymaliśmy wiele słów pociechy, wzmocnienia i napomnień zarówno od braci z Polski jak i zagranicy.

Brat Tore rozpoczął słowem z 1. listu Jana 1. rozdziału:

„Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota –
A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został –
Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
A to piszemy, aby radość nasza była pełna.”

Zachęcano do budowania, wstępowania w ślady Jezusa i pielęgnowania społeczności na co dzień, także poza zgromadzeniami. Dążymy do takiego życia, jakie było w Chrystusie. Ludzie powinni zobaczyć u nas te same cnoty. To oznacza, że mam prawdziwą społeczność z Ojcem, Synem i braćmi i siostrami.

Całość była tłumaczona symultanicznie w kabinie tłumaczy oraz przekazywana odbiorcom poprzez specjalne aparaty odsłuchowe. Zapewniono także rejestrację audiowizualną całej konwencji.

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 3. marca

Gal.3,1-5. „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? …  5. Czy ten, który daje wam Ducha

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 18. lutego

„Słowo obietnic Pańskich budzi odwagę w nas,Moce wyzwala wiary, grzech wkrótce musi paść.Syjon jest naszym celem, tam kierujemy się.Wielu tam bohaterów czeka, chodź i ty.”

Czytaj więcej