Wieczór z budującymi pieśniami

W drugą sobotę września spotkaliśmy się przy naszym zborze, by wspólnie śpiewać pieśni i budować się w oparciu o najświętszą wiarę naszą. Wielu przyjaciół wyraziło wielką wdzięczność za brata Johana Oskara Smitha, który jest autorem wielu budujących pieśni w naszym śpiewniku, a także założycielem kościoła w Norwegii, z którym utożsamia się ZSCH. „Drogi Pańskie” to zbiór pieśni, które powstały na bazie doświadczeń ludzi z Bogiem, a nie tylko w oparciu o kunszt artystyczny twórcy. Dzięki temu w naszych pieśniach odkrywamy głębokie znaczenie. 

Fragment DP 361: 

„Chrystus stał się moją głową,
Wszystko w nim zaczęło żyć.
W Nim jest życie, w Nim też mocno
Serce me zaczęło bić.
W Duchu życia biegnę szlakiem,
W Jego prawach żyję też.
W mroku nigdy już nie zasnę,
Słowo krzyża trzyma mnie”

Fragment pieśni 197:
„Pomóż, Panie, mi żyć dzień po dniu,
Żywić ufność w Twoją mądrość, miłość.
Według potrzeb zsyłasz łaskę swą,
Zbawiać chcesz mnie z każdą życia chwilą.
Ref:
Dzień po dniu – tylko dziś!
A o jutro się nie troszczę.
Cały bieg spraw mych prowadzisz Ty.
Więc od smutku, trosk być wolny mogę.”
 

Wieczór spędziliśmy w przyjemnej atmosferze ciepłej końcówki lata. Czekamy na kolejne spotkania z akcentem na śpiew i muzykę.

Nabożeństwo – 7. stycznia

Brat Witold Czyż rozpoczął słowem z Hebr 11:1-2: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 17. grudnia

Zwrotka z pieśni DP 355:Chciejmy teraz wszyscy razem,W uroczystej chwili tej,Bogu i ZbawicielowiZ głębi serca przynieść cześć.On nas wybrał z tego świata,Wyrwał z nędzy grzechu,

Czytaj więcej