Błogosławieństwo dzieci – 10. września

Na niedzielnym nabożeństwie odbyła się uroczystość błogosławienia małych dzieci. Brat Tore Gangsø pomodlił się kolejno za każdym z jedenaściorga dzieci przyniesionych przez rodziców. To ważny dzień zarówno dla rodzin z małymi dziećmi, jak i dla zgromadzenia. Cały zbór nosi i będzie nosił w modlitwach wszystkie nasze dzieci, a modlitwa ma wielką moc.

Następnie brat A. Olstad wyraził wielką wdzięczność za tę ewangelię, za możliwość, którą mamy przez krzyż. 1 List Jana 1, 8.  Mamy ciało, w którym nic dobrego nie mieszka. Kiedy rodzice pracują nad sobą, umartwiają grzech, dzieci zauważają zmiany. To ewangelizacja w domu.

Pieśń z Dróg Pańskich:

Witamy cię, gościu mały,
Niech Bóg błogosławi cię.
Do biegu cię też zapraszamy,
Byś sługą Pana stał się.
Podporą matce, pomocą,
Ochłodą w gorące dni.
Dla ojca ku czci i radości
I Bogu na chwałę chciej żyć.

Niech Bóg błogosławi wszystkie
Wędrówki twej ziemskiej dni,
Byś plon mógł obfity przynieść,
Byś Pana wielbił i czcił.
Niech bojaźń Boża cię strzeże,
Napełnia Chrystusa Duch.
I Pan niech prowadzi wciąż ciebie,
Niech kształci na obraz cię swój.

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej