Uroczystość pogrzebowa – 5. września

We wtorek 5 września 2023r. z wielkim smutkiem  pożegnaliśmy naszego drogiego brata Janka Kędziora, który zmarł 31 sierpnia 2023.

Jan Kędzior nawrócił się do Boga we wczesnej młodości i przez całe życie gorliwie służył Bogu i ludziom. Ten bogobojny, dobry, pokorny i niezwykle uczynny człowiek był pomocą i wzorem do naśladowania dla wielu.

W wieku 22 lat został przełożonym młodzieży, a ich gościnny dom był miejscem, gdzie odbywały się nabożeństwa. Od 1990 roku zasiadał w Radzie Zboru ZSCh, a od 2022 roku w Radzie Kościoła KOACH. Przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika Zboru.

Przewodniczący Rady Apostołów brat Christoph Matulke z respektem i szacunkiem wspominał wieloletnią społeczność z bratem Jankiem, który zawsze stał jak mocny filar w Zborze, pewnie, mocno i niewzruszenie pomimo burz i sztormów. „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia.” 1 Kor 15;22-23. On zawsze stał po właściwej stronie, dokonywał właściwych wyborów tak, jak Abraham, co przyniosło ogromne błogosławieństwo dla całego Zboru. Pomimo smutku i braku, jaki odczuwamy, musimy iść dalej i kontynuować to Boże dzieło.

Brat Witold Czyż również ze wzruszeniem i z szacunkiem wspominał Janka, jako tego, który dostrzegał potrzeby innych i pomagał, ile tylko mógł. Był niezwykle lubiany przez młodzież i starszych. W jego gościnnym domu zawsze panowała dobra, niebiańska atmosfera. Pracował nad tym, by zyskać życie Chrystusa, a teraz będzie miał szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa..

„Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.” 2 Tym 4;7-8