Wieczór z pieśniami – 16. sierpnia

Ciepły letni wieczór spędziliśmy w gronie serdecznych przyjaciół i z pieśnią na ustach.

Usłyszeliśmy solistów, chórek, a także śpiewaliśmy wspólnie. Nawet dzieci miały swój wkład – zaśpiewały pieśń o Józefie, który był przykładem wierności Bogu.

Wszystkie pieśni mają głęboką zawartość i są dla nas wielkim zbudowaniem i pomocą do codziennego życia. Niejednokrotnie pieśni te zostały napisane przez autorów w bardzo młodym wieku i są owocem ich życia z Bogiem często w ciężkich doświadczeniach.

Piotr Pilch przeczytał słowa Jezusa z Mat 10:38-39: „I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.” A co ja wybieram?

Wykonane pieśni:
„Drogi Pańskie” numery: 59, 421, 345, 353, 104, 186, 22, 411
„Kwiat Migdałowy” numery: 74, 601, 521, 435