Wieczór z pieśniami – 16. sierpnia

Ciepły letni wieczór spędziliśmy w gronie serdecznych przyjaciół i z pieśnią na ustach.

Usłyszeliśmy solistów, chórek, a także śpiewaliśmy wspólnie. Nawet dzieci miały swój wkład – zaśpiewały pieśń o Józefie, który był przykładem wierności Bogu.

Wszystkie pieśni mają głęboką zawartość i są dla nas wielkim zbudowaniem i pomocą do codziennego życia. Niejednokrotnie pieśni te zostały napisane przez autorów w bardzo młodym wieku i są owocem ich życia z Bogiem często w ciężkich doświadczeniach.

Piotr Pilch przeczytał słowa Jezusa z Mat 10:38-39: „I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.” A co ja wybieram?

Wykonane pieśni:
„Drogi Pańskie” numery: 59, 421, 345, 353, 104, 186, 22, 411
„Kwiat Migdałowy” numery: 74, 601, 521, 435

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 3. marca

Gal.3,1-5. „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? …  5. Czy ten, który daje wam Ducha

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 18. lutego

„Słowo obietnic Pańskich budzi odwagę w nas,Moce wyzwala wiary, grzech wkrótce musi paść.Syjon jest naszym celem, tam kierujemy się.Wielu tam bohaterów czeka, chodź i ty.”

Czytaj więcej