Spotkanie seniorów – 18. listopada

W sobotę, 18. listopada seniorzy z naszego zboru spotkali by świętować okrągłe urodziny kilku z drogich sióstr i braci. W tym roku 80 lat obchodziła Elżbieta Wisełka , a 60 lat – Urszula Polok i Helena Polok, a także brat Jerzy Wrzecionko.

Pierwsza pieśń:
„Gdy nadziei radość wejdzie w dzieci Boże…
Tam zwycięstwo będzie, chwała i radości pieśń.”

Takie życie możemy prowadzić, by być pomocą i przykładem dla młodzieży. Wzmacniać społeczność między sobą, by nic nie zdołało nas rozdzielić.

Brat Jerzy P. przeczytał z Filip.1. 4-7 „Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd.”  Stoimy w różnych okolicznościach, każdy na swoim miejscu i jeden drugiemu dodaje otuchy, wspiera i modli się za drugich. Mamy bardzo ważne zadanie walczyć w modlitwach o naszą młodzież, dzieci. Nie musimy być bezczynni w starszym wieku.

Brat Piotr powiedział, że możemy swoim życiem przekazać młodym, że zawsze można być zadowolonym, radosnym. Żeby mieć takie świadectwo jak Dawid ujął to w Psalmie 16.5-6 „Część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się”.  Możemy wykorzystać ten czas, by Słowo wykonało się w nas.

Z Listu Jakuba 3,17-18 brat Witold przeczytał o mądrości, która jest z góry. Pasuje, by w podeszłych latach zdobywać wyłącznie taką mądrość, nie ludzką, która jest stronnicza, przyziemna.

Każdy z braci dziękował za wierne życie solenizantów, życząc im dalszego błogosławieństwa. Po kawie i cieście mieliśmy jeszcze społeczność razem, słuchając i śpiewając budujące pieśni. Refren jednej z nich brzmi:

„Lepsza niż złoto wierność jest,
Gdyż ona da skarby ci swe,
Zawsze w niej pokój,radość masz,
Wierność to zysk, z nią zwiąż swój zmysł.”

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 3. marca

Gal.3,1-5. „O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? …  5. Czy ten, który daje wam Ducha

Czytaj więcej

Nabożeństwo – 18. lutego

“Słowo obietnic Pańskich budzi odwagę w nas,Moce wyzwala wiary, grzech wkrótce musi paść.Syjon jest naszym celem, tam kierujemy się.Wielu tam bohaterów czeka, chodź i ty.”

Czytaj więcej