Otwarcie obiektu – 8. grudnia

Uroczyste oficjalne otwarcie nowego obiektu Kościoła Aktywnych Chrześcijan w RP w Ustroniu miało miejsce 8 grudnia 2022r. Uroczystość rozpoczął chórek kolędą : “Gdy śliczna panna”. Następnie gości przywitał i uroczystość poprowadził sekretarz Kościoła, Leszek Czyż. Wśród obecnych nie zabrakło Burmistrza Miasta Ustroń, pana Przemysława Korcza, Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń, pana Marcina Janika, prezesa fundacji HMC z Holandii, pana Dawida Nooitgedagt. Wśród zaproszonych gości byli zwierzchnicy lokalnych kościołów, przedstawiciel placówki edukacyjnej, współpracownicy, sąsiedzi i wielu sympatyków Kościoła.

            Na początku został wyświetlony film z okresu budowy. Potem głos zabrał Dawid Nooitgedagt, który przedstawił pokrótce działalność obu fundacji, głównych inwestorów budowy, zachęcił do odwiedzenia ich stron internetowych i śledzenia działalności obu Fundacji. Pogratulował też nowego obiektu i jako podziękowanie za współpracę chciałby, by obiekt był zadbany i dobrze wykorzystywany, a wtedy założenia fundacji zostaną spełnione.

            Dawid Nooitgedagt przedstawił też pokrótce działalność kościoła BCC na świecie (w Polsce to KOACH), jak powstał, jakie są podstawy wiary jego członków, czym się zajmuje.

            Po nim głos zabrał przełożony Kościoła, Piotr Pilch. Opowiedział on w skrócie historię powstania Kościoła w Polsce. Tęsknota za zwycięskim życiem została zaspokojona przez zwiastowanie braci z Norwegii, którzy pierwszy raz przyjechali w te strony w 1968 roku. Członkowie Kościoła mają głębokie pragnienie za zwycięskim życiem, mają dobrą, serdeczną społeczność między sobą, oraz są otwarci na innych. Piotr Pilch zachęcał do życia w bojaźni Bożej. Zapewnił też o możliwości korzystania z dobrych warunków lokalowych Kościoła.

            Burmistrz Ustronia, pan P. Korcz wspomniał o dużej różnorodności Ziemii Cieszyńskiej postrzegając to jako dar. Różnorodność prowadzi do rozmowy. Wspólnotą i wzajemnym zrozumieniem możemy budować przyszłość naszej społeczności. Uważa też, że pozyskane pieniądze zostały dobrze wykorzystane przy budowie obiektu.

            Pierwsza część uroczystości zakończyła się symbolicznym przecięciem wstęgi przez Pana Burmistrza, pamiątkowymi zdjęciami, kolędą “Mario, czy ty wiesz” w wykonaniu chórku i poczęstunkiem w foyer.

            Druga część to świąteczny koncert – kolędy, piosenki świąteczne, utwory muzyczne w wykonaniu solistów, chórku dziecięcego, instrumentalistów, czy też całego chóru – wszystko to wprowadziło słuchaczy w piękny, serdeczny, świąteczny nastrój. Zarówno w przerwie, jak i po zakończeniu koncertu goście spędzili długie chwile na wspólnych rozmowach z członkami zboru, dając dowód swojego przychylnego nastawienia i życzliwości.

Weekend braterski – 15-17. marca

15-17. marca zorganizowano weekend dla braci z Ustronia i Wrocławia. Organizatorzy zadbali o budujące spotkania, a także porządną gimnastykę dla ciała. Ta kompozycja fantastycznie wpłynęła

Czytaj więcej