Nabożeństwo niedzielne – 20. marca

20 marca 2022 roku zgromadziliśmy się na niedzielnym nabożeństwie. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak bardzo potrzebujemy tych wspólnych chwil.

Wyraziły to słowa pieśni śpiewanej na początek „ Szukaj mądrości co dzień, więcej potrzeba ci jej”, oraz „Prosząc Boga, wiedz, że da ci też Wiele więcej niż sam pojąć śmiesz.”

Brat Jurek Polok przeczytał słowa z Obj 19, 10, że „świadectwem Jezusa jest duch proroctwa”. Wszystkie próby możemy przejść zwycięsko, nie dzięki swojej sile, czy mądrości, ale tylko dzięki duchowi proroczemu od Jezusa. Nie omijać, ani nie wybierać sobie prób, ale być posłusznym Bogu i wierzyć, że moje życie może się zmieniać oraz, że mogę być pomocą dla moich bliskich.

Brat Piotr Pilch dał przykład Mojżesza, który nie czuł się do tego zdolny, ale był posłuszny Bogu i poszedł do faraona. Także w czasie wędrówki często musiał wykonać ten pierwszy krok, by lud mógł iść dalej. Zachęcił nas, by zrobić ten krok, wierząc, że Bóg jest z nami.

Wiele braci i sióstr wyraziło swoją gotowość, by być wiernymi w codziennym życiu, prorokować, że będzie zwycięstwo i coraz większa wartość na Bożej wadze.

Na zakończenie nabożeństwa śpiewaliśmy pieśń z DP nr 322, również o Pańskich prorokach.