Ewangelia dla każdego,
kto chce być uczniem Jezusa

«Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie
i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.»

Nadchodzące wydarzenia

Nabożeństwo młodzieżowe

20:30

Uroczyste nabożeństwo

17:00

Nabożeństwo ogólne

11:00