Contact

Kościół Aktywnych Chrześcijan in the Republic of Poland

Headquater and church in Ustroń

Address

Skoczowska 134
43-450 Ustroń

Phone

Witold Czyż
+(48) 606 672 124

Leszek Czyż
+(48) 502 607 419

Email

kontakt@koach.pl
www.koach.pl

Church in Wrocław

Address

Kowale 15
55-120 Kowale

Phone

Ruben Nooitgedagt
+(48) 602 258 800

Number in the Register of churches and other religious associations: 47 – Register MSWIA

Bank accounts

PLN: 85 1050 1096 1000 0023 2280 7567
EUR: PL40 1050 1096 1000 0023 2370 0001
Swift: INGBPLPW

Data

NIP 548-21-74-817
REGON 072287400